De naam Coriovallum dankt men aan de Romeinen, omdat Heerlen ooit het Romeinse Coriovallum is geweest.
De naam Coriovallum werd daarom dan ook aan zaken, instellingen en verenigingen gekoppeld.
Zo werd op 1 maart 1957 de R.K. Gymnastiekvereniging Coriovallum opgericht door de heren M. Crijns, J. Magermans, L. Konsten en F. Konsten. De heren hadden het niet gemakkelijk gehad met het oprichten van deze nieuwe vereniging, want Coriovallum was een afsplitsing van de gymnastiekvereniging Velocitas. De oorspronkelijke naam "Vicoactus" (door strijd geboren) werd door de geestelijkheid, die toen nog veel invloed had op het verenigingsleven afgekeurd.


Onder voorzitterschap van de heer M. Crijns begon Coriovallum aan de toekomst te bouwen.
Met 125 leden startte men, onder de technische leiding van de heer L. Konsten in de gymnastiekzaal van de Pancratius ULO aan de Laan van Hövell tot Westerflier, met de lessen.
Het aantal leden steeg in twee jaar tijd naar 400 en er werd uitgeweken naar andere gymnastieklokalen in de wijken Eikenderveld, Meezenbroek en Molenberg. In 1967 kwam hier nog de wijk Welten bij en in 1970 nog Aarveld en Heerlerheide. Alleen was het ledenaantal toen terug gelopen naar 300 leden en dit hebben wij de laatste jaren kunnen handhaven. In de loop van 1996 kwam het tot een dieptepunt van 250 leden, maar gelukkig was er aan het einde van 1996 weer een vooruitgang.

De vereniging Coriovallum werd ook spoedig opgenomen in de Limburgse Katholieke Gymnastiek Bond en als dank hiervoor togen in oktober 1957 een vijftigtal leden te voet naar Wittem, om de heilige Gerardus te bedanken voor de spoedige opname.
Rond half zes in de morgen vertrokken de gymnasten, ouders, supporters, alsmede Pater Brocks, de geestelijk adviseur van de vereniging, naar Wittem waar om half acht de heilige mis werd bijgewoond. Na een gezamenlijk ontbijt werd de terugtocht onder het zingen van pittige marsliedjes afgelegd.
Deze traditie werd tot 1968 ieder jaar herhaald.

In de beginjaren was Coriovallum ook altijd aanwezig bij de Sacramentsprocessie in de binnenstad van Heerlen. Hier kwam in 1958 nog bij dat Coriovallum deelnam aan de grote Carnavalsoptocht met wagen en groep gemaakt en ontworpen door de heer Ph. van Zeijl.
Bij huize van Zeijl werd dan met de hele damesgroep genaaid om toch maar zo goed mogelijk voor de dag te komen; en dat met resultaat, want Coriovallum behaalde dat jaar de eerste prijs en de daarop volgende jaren. Wat ook bij een aantal leden in herinnering gebleven is zijn de optochtthema's spoken en schotten, waarbij de toeschouwers konden genieten van geweldige dansen. Tot 1967 werd steeds actief aan de carnavalsoptocht deelgenomen.

Ook de verplichte verenigingskleding, het witte rokje, witte blouse en blauwe ballonbroek alsmede de ritmische jurkjes werden in huize van Zeijl vervaardigd. Iets later kwam er ook nog een gebreide trui bij.
Tegenwoordig krijgt men de jeugd jammer genoeg niet meer geboeid voor zulke activiteiten, daar zij vele vrijetijdsbestedingen hebben.
Traditioneel was ook dat een vijfentwintig groepen, die de vereniging destijds telde een tocht maakten naar de Brunssummerheide. Uit verschillende richtingen werd naar het verzamelpunt de Rode Beek getrokken waar jong en oud een dag met elkaar doorbrachtten.

In 1962 werd een begin gemaakt met het clubblad onder redactie van Pater Brocks, mevrouw Konsten-Bastin en de heer Magermans. Jammer genoeg is het bestaan van dit blad niet van lange duur geweest.
In 1982 werd nog eens een poging gedaan om de jeugd warm te krijgen voor een clubblad, maar niemand van de jeugd speelde hierop in. Toch werd door de heer R. Gröters en mevrouw D. Grooten toen weer gestart met het vervaardigen van een eigen clubblad. Jammer genoeg had dit ook maar een korte levensduur tot 1989 en hebben wij dit de afgelopen jaren niet meer uit kunnen brengen, wat wel een gemis is voor de vereniging.
In het jaar 1960 werd ook een begin gemaakt met de St. Nicolaasmiddag of avond en is sindsdien niet meer weg te denken bij Coriovallum.

In januari 1959 vond de eerste grote activiteit van Coriovallum plaats, namelijk de eerste ouderavond.
Deze avond werd gehouden in de Stadsschouwburg en werd geopend door het zingen van het clublied, dat gemaakt werd door broeder Stoffels.
De heer Chrijns opende deze avond met een heuglijke mededeling, dat Coriovallum een verenigingsvaandel had, ontworpen en geschilderd door de heer Ph. van Zeijl die zich hiervoor belangeloos voor ingezet had. Daarna werd het vaandel door pater Brocks ingewijd.