Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.
Opzegging van het lidmaatschap kan 4 keer per jaar.
Vóór 1 april, vóór 1 juli, vóór 1 oktober en vóór 15 december.

  • De opzegging is definitief als de openstaande contributie is betaald.
  • Wanneer het lid al een tijd geen les meer volgt is het lid toch verplicht de contributie te betalen.
Dit is eveneens van toepassing voor de bondscontributie.
  • Indien het lid in gebreke blijft wordt de openstaande contributie, inclusief incassokosten, via een incassobureau ingevorderd.

Voor- en achternaam *
Adres *
Woonplaats *
Emailadres *
Lesdag
Begintijd Les
Minuut
Afmelden met ingang van *
Reden van Afmelding *
Vul hier a.u.b. een korte samenvatting in van de reden van afmelding.