Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de contributie.

De contributieaanpassing is noodzakelijk i.v.m. jaarlijkse tariefaanpassing zaalhuur van de gemeente, structurele verhoging contributie van de KNGU en de verhoging van de lesonkosten.

De contributie wordt met € 3,00 per kwartaal verhoogd.